Władze spółki

Zarząd

Katarzyna Burda
mgr inż. Katarzyna Burda Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Szymon Szlósarczyk
Michał Piotr Baran
Stanisława Marzena Kasprzycka
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Piotr Mirochna
Marek Ostafin