CHCESZ ZOSTAĆ NASZYM KLIENTEM ?

CHCESZ ZOSTAĆ NASZYM KLIENTEM ?

CHCESZ ZOSTAĆ NASZYM KLIENTEM ? 

Podłączyć swoją nieruchomości do sieci wodociągowej/lub kanalizacyjnej ?

PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI KROK PO KROKU :

  1. Wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków.
  2. Wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci.
  3. Wykonanie i odbiór przyłączy.
  4. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO WYDANIA INFORMACJI TECHNICZNEJ :

  1. Wniosek o wydanie informacji technicznej (WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ.pdf)
  2. Mapa zasadnicza w skali od 1:500 z naniesionym proponowanym miejscem włączenia do sieci wodociągowej/lub kanalizacyjnej. 
  3. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik/reprezentant.

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO WYDANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI : 

  1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia  nieruchomości do sieci (WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW.pdf)
  2. Dokumentacja projektowa (minimum 2 egzemplarze)  – wykonana w oparciu o wydaną informację techniczną. 
  3. Pełnomocnictwo – gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik/reprezentant

 

Jeśli otrzymałeś już warunki przyłączenia nieruchomości do sieci możesz zacząć prace budowlane.

MINIMUM 7 DNI przed rozpoczęciem prac należy złożyć wniosek „ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA PRZYŁĄCZA wodociągowego/lub kanalizacyjnego. (ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA PRZYŁĄCZA.pdf)