Zmiana sposobu wykonywania przyłączy.

Zmiana sposobu wykonywania przyłączy.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż od dnia 01.07.2015 r. zmianie ulega sposób wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do sieci pozostających w eksploatacji tu. zakładu. W związku z powyższym od dnia 01.07.2015 r. w tut. zakładzie nie będą już wydawane warunki na dostawę wody lub odbioru ścieków. W zamian po złożeniu WNIOSKU dostępnego na naszej stronie tut. zakład wyda zapewnienie dostawy wody lub odbioru ścieków pod warunkiem, że sieć wodociągowa lub kanalizacyjna bedzie przebiegać po terenie nieruchomości włączanej do sieci. Przy wydawaniu zapewnienia nie będzie również wymagana mapa sytuacyjna oraz prawo dysponowania nieruchomością.

Z poważaniem Prezez Zarządu, Andrzej Urbański.